Khắc phục in TÊN HÀNG bị lỗi font tiếng Việt trong phần mềm Battender và máy in Goldex

Khắc phục in TÊN HÀNG bị lỗi font tiếng Việt trong phần mềm Battender và máy in Goldex Do phần mềm bán hàng sử dụng font code TCVN3 vì vậy khi in trong phần mềm Battender chúng ta cần chọn >> xem thêm

Xử lý lỗi không hiển thị ODBC khi tạo Mã vạch với MySQL Connector

Xử lý lỗi không hiển thị ODBC khi tạo Mã vạch với MySQL Connector Trong phần mềm bán hàng mã vạch, để in mã vạch một cách nhanh chóng từ các phần mềm bên thứ 3 như: Batender Enterprse, Label >> xem thêm