Blog

Học LUYỆN NGHE tiếng Anh với CNN10 và VIDEO SPEED CONTROLER

Học LUYỆN NGHE tiếng Anh với CNN10 và VIDEO SPEED CONTROLER BỞI SYDNGSOFT TRÊN THÁNG CHÍN 6, 2017 Học LUYỆN NGHE tiếng Anh với CNN10 và VIDEO SPEED CONTROLER. Dịch TRANSCRIPT với GOOGLE DỊCH – TRANSLATE.GOOGLE.COM Ngày nay, việc học Tiếng Anh gần >> xem thêm

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG THƯỚC ĐỂ ĐO – THIẾT KẾ PHÔI CHO PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO ĐỂ THIẾT KẾ PHÔI CHO PHẦN MỀM SYDNGSOFT IN CHỨNG CHỈ – IN BẰNG TỐT NGHIỆP có thể download file ms Word ở đây : CACH-DUNG-THUOC-DE-DO Dụng cụ cần có: Thước thẳng chia milimet, dài từ >> xem thêm

Cách ghi các nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học (Kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 19/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011   THÔNG TƯ Ban hành mẫu >> xem thêm