Chuyển họ tên tiếng Việt thành tiếng Anh

Trong khi in bằng tốt nghiệp, chúng ta cần chuyển họ tên Tiếng Việt thành Tiếng Anh ( tức bỏ dấu tiếng Việt đi). Trong Excel ta cần viết 1 Hàm chuyển họ tên mà bỏ đi phần dấu. Chúng >> xem thêm

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG THƯỚC ĐỂ ĐO – THIẾT KẾ PHÔI CHO PHẦN MỀM

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO ĐỂ THIẾT KẾ PHÔI CHO PHẦN MỀM SYDNGSOFT IN CHỨNG CHỈ – IN BẰNG TỐT NGHIỆP có thể download file ms Word ở đây : CACH-DUNG-THUOC-DE-DO Dụng cụ cần có: Thước thẳng chia milimet, dài từ >> xem thêm

Cách ghi các nội dung trên bằng tốt nghiệp đại học (Kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 19/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011   THÔNG TƯ Ban hành mẫu >> xem thêm

ĐẶT CỠ / KÍCH THƯỚC GIẤY CHO MÁY IN OLIVERTY

ĐẶT CỠ / KÍCH THƯỚC GIẤY CHO MÁY IN OLIVERTY CHÚ Ý: trong Printer Server  Properties phải đặt chiều CAO (Height) > chiểu RỘNG (width). STT Tên Loại Phôi Tên Cỡ giấy Rộng WIDTH Cao HEIGHT Ngang 1 Giáo dục >> xem thêm

Phần mềm In bằng tốt nghiệp, in giấy khen, In bằng đại học , cao đẳng, chứng chỉ thanh tra, giáo dục thể chất,..

[Phần mềm] – In bằng tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp – Phần mềm In bằng tốt nghiệp, in giấy khen, In bằng đại học , cao đẳng, chứng chỉ thanh tra, giáo dục thể chất,.. bởi sydngsoft trên Tháng Chín >> xem thêm