POST bài lên web

Nhằm phục vụ tối đa yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi cũng biết được nổi trăn trở của Quý khách khi mới triển khai website: không có đội ngũ chuyên viên up bài, không đủ nhân lực để viết review,…

Nguyễn Chí chấm Nét cam kết: đăng bài của Quý khách thông qua file MS Word soạn sẵn, và gửi e-mail cho chúng tôi hoặc up lên theo form từ nguyenchi.net .

Chúng tôi cũng có đội ngũ viết đánh giá sản phẩm, cũng như chọn lọc từ ngữ sao cho phù hợp với các máy tìm kiếm, nhằm tối ưu hóa và tăng lượng truy cập lên website Quý khách.

Nguyễn Chí chấm nét cam kết BẢO HÀNH VĨNH VIỄN website của Quý khách.

Xem thêm: Nhập dữ liệu cho website bán hàng
http://nguyenchi.net/thiet-ke-website/nhap-du-lieu-cho-website-ban-hang-online.html