Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị bán hàng sau:

1. Máy in bill Citizen – sản phẩm hàng đầu Nhật Bản

2. Máy in mã vạch Citizen – sản phẩm hàng đầu Nhật Bản

3. Máy đọc mã vạch CipherLab

Sản phẩm khác

 • Máy đọc mã vạch cầm tay phổ thông
  • Honeywell MS-5145
  • Honeywell MS-9590
  • Honeywell Voyager 1200g
  • Honeywell Voyager 1250g
  • Honeywell Hyperion 1300g
  • Honeywell Xenon 1900
  • CipherLab CCD 1070
  • CipherLab 1100 Value
  • CipherLab 1200 Value Laser
  • Cipherlab 1500 Value
 • Máy đọc mã vạch trong công nghiệp
  • Honeywell 3800i
  • Honeywell 3820i
  • Honeywell 4800i
  • Honeywell 4820i
 • Máy đọc mã vạch đa tia
  • Honeywell MS-3580
  • Honeywell MS-3780
  • Honeywell MS-7120
  • Honeywell MS-7180
 • Máy đọc mã vạch âm bàn
  • Honeywell MS-7620
  • Honeywell MS-7820
  • Honeywell MS-2300
  • Honeywell MS-2400
 • Máy đọc mã vạch không dây – Bluetooth
  • Honeywell Voyager 1202g
  • Honeywell Xenon 1902
  • Honeywell MS-9535
  • CipherLab 1166 Bluetooth
  • CipherLab 1266 Bluetooth
  • CipherLab 1660 Bluetooth
 • Máy đọc mã vạch di động
  • Honeywell SP-5500
  • Honeywell O5100
  • Honeywell Dolphin 6000
  • Honeywell Dolphin 6100
  • Honeywell Dolphin 6500
  • Honeywell Dolphin 9700
  • Honeywell Dolphin 99EX
  • Honeywell Dolphin 99GX
  • CipherLab CPT-8000
  • CipherLab CPT-8500
  • CipherLab CPT-9500
 • Máy in kim
  • Epson TM-U220
  • Epson TM-U295
  • Epson TM-U590
  • Epson PLQ-20
 • Máy in nhiệt
  • Epson TM-T88IV
  • Epson TM-T81
  • Epson TM-L90
 • Máy in di động
  • Datamax-O’Neil microFlash 2te
  • Datamax-O’Neil microFlash 4t/4te
  • Datamax-O’Neil Apex 2
  • Datamax-O’Neil Apex 3
  • Datamax-O’Neil Apex 4
  • Datamax-O’Neil Andes 3
  • Datamax-O’Neil OC2
  • Datamax-O’Neil OC3 Receipt
  • Datamax-O’Neil OC3 Label
  • Datamax-O’Neil LP3
 • Máy in mã vạch để bàn
  • Datamax-O’Neil E-Class Mark III
  • Datamax-O’Neil M-Class
  • Datamax-O’Neil I-Class mark II
  • Datamax-O’Neil H-Class
  • Datamax-O’Neil S-Class
 • Máy tính tiền Flytech POS
  • Flytech POS 345
  • Flytech POS 360
  • Flytech POS 460
  • Flytech POS 475
  • Flytech POS 660
  • Flytech POS 4000
  • Flytech POS 790
 • Màn hình cảm ứng Flytech POS
  • Flytech POS Monitor 120
  • Flytech POS Monitor 130
  • Flytech POS Monitor720
 • Phụ kiện in ấn
  • Dùng cho máy in mã vạch
  • Dùng cho máy in hóa đơn