Trong khi in bằng tốt nghiệp, chúng ta cần chuyển họ tên Tiếng Việt thành Tiếng Anh ( tức bỏ dấu tiếng Việt đi).

Trong Excel ta cần viết 1 Hàm chuyển họ tên mà bỏ đi phần dấu. Chúng ta cần tách Họ và Chữ lót, và Tên riêng thành 2 cột. Sau đó dùng hàm BODAU_TCVN3(địa chỉ) sẽ cho ra kết quả như mong đợi.

Trong thư viện này có cả modul Chuyển ngày tháng năm sinh từ Tiếng Việt sang tiếng Anh.

Thư viện trong file bodau_hoten.xsm

https://drive.google.com/drive/folders/0By3UCVlRz70CWTRfR1V5OU02NHc

PS:

nhấn Alt+F11 để vào trình soạn thảo VBA

Import thư viện vào

Written by 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *